Základní škola versus učení doma

Podle statistik z roku 2015/2016 využívá individuální učební plán skoro 2000 dětí. Je v pořádku učit děti doma? Když se zamyslíme, je výhodnější pro dítě učení v kolektivu výhodnější než studium v domácím prostředí?

dítě nad knihou

Jakmile zapíšete dítě do základní školy, začíná tušit, že se mění vše okolo něj. Opustí některé kamarády, bude muset navazovat kontakty s novými spolužáky a v neposlední řadě, místo hodné paní učitelky ve školce tu bude jiná, kterou nezná. Hned první den je kladen na dítě obrovský tlak, nejdříve před celou školou, když sedí v první ''linii'', a vzápětí ve třídě, kde se musí představit ostatním a říci o sobě pár slov. Většina dětí to zvládá, do školy na nové spolužáky a vyučování se velice těší, ale co ti ostatní?

 

Na druhou stanu děti, které jsou vyučovány doma, tedy mají individuální studijní plán, nejsou vystaveny takovým nárokům. Sice do školy docházet musí, jedná se o přezkoušení 1x za půl roku ze všech předmětů, ale vyučují se doma pod dozorem rodičů či vzdělávacího pracovníka (domácího učitele). Tento studijní plán popisuje § 41 školského zákona. Nesmíme zapomenout na to že, rodič – učitel, musí mít alespoň maturitní vzdělání, na druhém stupni by měl mít schovaný v ''šuplíku'' minimálně bakalářský titul. Ale dokáží rodiče rozeznat potomka od žáka?

mraky v knihovně

Někteří odborníci mají za to, že děti, které jsou vyučovány doma, nemají přístup k ostatním, neumí se tolik otevřít a tím pádem jsou bez sociálního kontaktu. Jestliže se na to ale podíváme z pohledu domácího učení, zjistíme, že tyto děti mají mnohem více volného času, a proto mohou docházet do kroužků, kde tyto sociální kontakty navazují. Je plno rodin, kde domácí individuální plán funguje a matky se spolu domlouvají na akcích typu vaření, míčové hry, plavání atd.

 

Domácí studium je nákladné pro celou rodinu, jelikož je výdělečně činný pouze jeden rodič. Již z tohoto důvodu je na místě otázka, jestli je vůbec domácí vyučování u většiny rodin možná.

 

Rozdělila jsem vyučování do 5-i kategorií, podle toho, proč jsou děti vyučovány doma

•      soustavně se připravují na některý sport – vrcholoví sportovci

•      zažili šikanu jakéhokoliv projevu

•      jsou chronicky nemocní anebo potřebují speciální zdravotní pomůcky

•      rodiče nesouhlasí se zavedeným školním systémem a vyučovacími metodami

•      jedná se o rodiny, které žijí v souladu s přírodou nebo církví

 

Ne každý může mít dítě u sebe 24 hodin, ale ohledně učení ve škole vs. učení doma budeme vždy rozděleni na dva různé tábory a musíme se zamyslet, jestli to, jak se rozhodneme, děláme pro sebe nebo pro své potomky. Tedy jestli to vyhovuje nám nebo jim.