Nový způsob vyhodnocování nabídek

Opravu železničního mostu u Zahrádek v severních Čechách na trati Lovosice a Česká Lípa tak získala firma, která nenabídla nejnižší cenu, nýbrž nejvyšší kvalitu. Cena tak byla jen jednou z menšinových položek, která hrála roli při rozhodování.
Na tuto rekonstrukci bylo vyčleněno až 40 milionů korun. Zvítězila nakonec firma, která práci udělá za 37 milionů korun.
oprava kolejí
I přes to, že zákon o soutěži umožňuje úředníkům vybrat vítěze i podle jiných kritérií, než je cena, ve skutečnosti se tak do této doby nedělo. Zpravidla se vždy u zakázek na stavby železnic či silnic vybere vždy podle ceny. Cena totiž při výběru vhodné společnosti hraje roli z devadesáti procent. Dalších deset procent se pak vždy při rozhodování vztahovalo na délku záruční doby. Tato doba však je u většiny společností stejná, tedy deset let. Proto pak bylo vždy rozhodováno ve výsledku výhradně podle cenové nabídky.
•        Nová metoda rozhodování
Nová metoda, která neřeší výhradně cenovou nabídku, ale přináší samozřejmě daleko více práce výběrovým komisařům. Ministerstvo dopravy ji považuje ale cestu, kterou by zajistilo kvalitnější výstavbu s následnou úsporou na údržbu a opravy těchto nových staveb.
Autorem manuálu je Roman Novotný, který tvrdí, že tento postup přináší i velké výhody právě pro samotné stavební firmy, které tak nemusí tlačit ceny až na samotnou hranici výhodnosti.
Právě zmiňovaný tendr na opravu mostu, který překlenuje údolí s blízko ležící přírodní památkou Peklo je toho důkazem. Firmy, které se přihlásily do výběrového řízení tak mohly získat body zejména za prezentaci pěti svých nejlepších stavebních projektů. Další zisk bodů pak mohl proběhnout na základě analýzy stavebních rizik při navrhovaném řešení opravy, ale také na základě toho, že se firma již na případná rizika připravila a navrhla, jak se jim vyhnout či případně se s nimi vypořádat.
Další z faktorů, který ovlivňoval výběr vhodného realizátora byl pohovor se stavbyvedoucím.
Tato metoda výběru se nazývá Best Value, a do tohoto systému se přihlásilo celkem sedm firem.
koleje na mostě
•        Vítězný návrh
Návrh, který nakonec ze sedmi předložených vyhrál, byl nejvýše hodnocen ve všech kategoriích. Pouze ve vyhodnocení rizik nebyl nejlepší. Pravdou je, že firma skutečně ve výsledku nabídla i nejnižší cenu, tedy dokonce cenu, která byla nižší než předpokládaná investice do této rekonstrukce.
Investorem této realizace budou Správy železniční dopravní cesty. Již nyní se mluvčí Marek Illiaš vyjádřil v tom smyslu, že tento pilotní projekt a první druh výběru cestou Best Value, považují za velký úspěch.