Tajemné http

Zkratka http znamená Hyper Text Transfer Protocol (protokol pro přenos hypertextu). Tím je označena služba internetu, která byla pro zpracování adresy použita. Veškeré prohlížení stránek WWW, tedy systému webových stránek, které jsou zobrazovány pomocí webového prohlížeče, je zajišťováno touto službou. A co je uvedený hypertext? Jedná se o strukturu textů, které obsahují aktivní odkazy na jiné texty. Může se jednat například o odkaz: „bližší informace viz…“ Pokud uživatel označí odkaz, načte se mu stránka, která obsahuje právě ty požadované bližší informace. Součástí hypertextové struktury jsou tedy odkazy na stránkách WWW, které vedou na jiné stránky, ale také na jiné části téže stránky.
hledání webovky

A co znaky a lomítka za http?

 

Tyto znaky a lomítka mají svůj pevný řád, jedná se o oddělovače, když uživatel napíše zkratku http, musí uvést také tyto znaky. A údaj WWW, tedy tři „dvojitá vé“ jsou jméno serveru. Z toho je zřejmé, že se jedná právě o server vyhrazený službám, které jsou spojené s ukládáním a přístupem na stránky WWW. Ale zde se musí uvést, že až tak to není povinné. Je to proto, že server se může jmenovat prakticky libovolně. Poté následuje několik slov, která jsou oddělené tečkami. Jedná se o bližší určení doménové adresy. Tu si můžeme jednoduše představit jako tu část adresy na dopise, kde je uvedené komu má být dopis doručen – ulice, město, popřípadě stát. U doménové adresy je hierarchická struktura, zde „důležitost“ stoupá odleva doprava. Další údaj je zkratka „cz“, ta je určená serverům WWW, které jsou umístěné na území České republiky.
kurzor na www
Ale může se jednat i o to, že je zde nějaký vztah k naší republice. Následuje první lomítko, které je za specifikací serveru. Zjednodušeně se jedná o rozhraní, které odděluje okolní svět a strukturu souborů a adresářů na vlastním serveru. V případě, že zde adresa končí, uživatel se dostane na určitou úvodní stránku, která bude obsahovat potřebné konkrétní odkazy. Ale pokud adresa za lomítkem dále pokračuje, jedná se o označení přístupové cesty, po které se uživatel dostane k souborům určité stránky, kde zjistí údaje, které vyhledává.

 

Posted in: Web