Skutečně neera detox funguje?

Asi není třeba říkat, že každý z nás chce být zdravý. Koneckonců, je to jedna ze základních podmínek dlouhého života. Je tedy s podivem, kolik věcí děláme, které našemu zdraví rozhodně neprospívají. Je tedy jen samozřejmé, že se tyto naše neřesti snažíme napravit.

Problém je ovšem v tom, jakým způsobem tuto nápravu provádíme. Pokud si myslíte, že jednoduše přestaneme jíst nezdravé potraviny a začneme pravidelně cvičit, abychom alespoň částečně kompenzovali současný sedavý styl života, jste na omylu. Tím, co je dnes v módě, jsou nejrůznější detoxikační kůry, jako je například neera detox https://www.nakliceno.cz/neera/. Jak fungují?

detox1

V principu jsou založeny na tom, že se v našem těle postupem času ukládají nejrůznější škodliviny z jídla, které jíme a které je chemicky ošetřováno, z výparů vzduchu, který dýcháme, a podobně. Tyto se údajně ukládají nejčastěji v játrech. Cílem detoxikační kůry je pak jejich odstranění z těla. Skutečně ale funguje?

Stručná odpověď zní, že ne. Játra a ledviny, čističky v našem těle, fungují bez přestání. A rozhodně nejsou zanášeny žádnými údajnými toxiny. Proč? Jednoduše, protože veškeré škodliviny, které zadrží, pošlou ven. Koneckonců by to byla i evoluční nevýhoda, kdyby tam zůstávaly.

Jistě, pokud je příliš zatěžujeme, například nadměrným pitím alkoholu, mohou se na nich projevit změny a opotřebení. To však nemá nic společného se škodlivinami, a rozhodně to není nic, čemu by se dalo předejít jakoukoliv detoxikační kůrou.

detox2

Ta mimochodem spočívá v pití nejrůznějších čajů či jedení určitých potravin, případně půstu. To, že tomu lidé věří, však svědčí pouze o tom, že nejsou příliš znalí anatomie. A prodejci těchto detoxikačních přípravků na této lidské nevědomosti samozřejmě jen vydělávají.

Není nic špatného chtít být zdravý, avšak měli bychom si uvědomit, že žádná rychlá řešení neexistují. Klíčem k tomu jsou správná, vyvážená strava a přiměřený pohyb. Tyto dvě věci žádná směs bylin nenahradí.