Úpadek podniku a jeho důsledky

Poté, co firma projde fází vzniku a ustálení dojde logicky ke krizi, krize se od sebe liší mírou rizika pro firmu. Je samozřejmé, že špatných chvil v životě přijde vícero a je jisté, že důvodů pro tyto úpadky bude mnoho, jelikož firma je závislá na celém systému a ten není nikdy stabilní.
–          Politická situace
–          Ekologická situace
–          Ekonomická situace
–          Geografická situace
–          Technická a technologická situace
–          Etnická situace
šipka se změnou

Mohli bychom vymyslet mnoho faktorů omezujících vaši firmu a každý jeden z nich se tak stává rizikem, se kterým musíte počítat. Pokud přitlačí, znamená to, že musíte pružně reagovat, ale pokud jich přitlačí víc najednou, nebo se jeden rapidně změní, mohou nastat veliké problémy.

Úpadek a jeho řešení

Konkurs

–          Nikdo se do konkursu dostat nechce, protože to znamená úplný konec, jakmile podnik padne takto hluboko, už nikdy nepovstane
–          Řešení je soudní a má své postupy, které řeší k tomu povolaní lidé, kteří se v dané problematice dobře orientují
–          Se vstupem do konkursu ztrácí podnikatel jakékoli právo na nakládání s majetkem podniku, toto právo už nikdy zpět nenabyde, má pouze právo na část majetku, která může zbýt po soudním vypořádání
–          Celý tento proces má jediný cíl a tím je zpeněžit majetek a alespoň částečně uspokojit věřitele, v ideálním případě úplně
–          Majetek, který je využit na uspokojení věřitelů se nazývá majetková podstata
peněženka a svinovací metr

Reorganizace

–          Tento proces se volí, pokud je tu možnost přežití podniku, avšak ani tak to není nic příjemného
–          Provoz podniku je zachován a neztrácí svou obchodní značku
–          Je zřízena pozice krizového manažera azaveden reorganizační plán
–          Je vytvořen plán postupného uspokojování pohledávek věřitelů
–          Cílem celého snažení je oživit podnik a srovnat vztahy mezi dlužníkem a jeho věřiteli
–          Reorganizaci jsou schopny přežít jen větší podniky
–          Trvá dlouhou dobu
–          Je doprovázena výrazným útlumem činnosti, propouštěním zaměstnanců, rušení části provozu
X Oddlužení je pouze pro nepodnikatele!!

Posted in: Nezařazené