Co obnáší výstavba vodovodní přípojky

Stavíte dům, anebo jej rekonstruujete, případně bydlíte v rekreační oblasti, kde bude nově zaváděno vodovodní potrubí? Pak se jistě budete zajímat, zda je možné váš objekt připojit k vodovodnímu řadu. Slouží k tomu vodovodní přípojky. Z hlediska stavebního zákona se jedná o samostatné vodohospodářské subjekty, které vyžadují stejný průběh stavebního řízení, jak je tomu u všech ostatních stavebních konstrukcí. Konkrétně to znamená, že je zapotřebí oslovit projektanta a vytvořit projektovou dokumentaci a s ní pak požádat o povolení k výstavbě příslušný stavební úřad.

vodovodní baterie

Vodovodní přípojku nelze realizovat bez vědomí a povolení úřadů, není tedy možné, aby ji prováděl amatérský kutil v rámci svých tvůrčích schopností.

Optimální je, jestliže si veškerý proces ohledně vodovodní přípojky necháte vypracovat specializovanou firmou na klíč. Cenu vodovodní přípojky https://provodu.cz/stavebni-cinnost/ ovlivňují výše zmíněné faktory, tedy počínaje projektovou dokumentací a konče stavebními pracemi a kolaudací. Výhodou zřízení přípojky na klíč je tedy zejména bezstarostný průběh realizace celého projektu, kdy se o veškeré okolnosti administrativní i fyzické stará jedna firma. Jakožto vlastník přípojky pak budete mít perfektní přehled o tom, kdo nese za každý úkon výstavby zodpovědnost.

pitná voda

Změna legislativy

Do konce roku 2021 platilo legislativní ustanovení, že vlastníkem vodovodní přípojky je vždy pouze majitel pozemku, případně objektu, kam je přípojka zavedena. To znamená, že například při prodeji nemovitosti přecházelo vlastnictví přípojky na nového majitele, který je zapsán v katastru nemovitostí. Počínaje rokem 2022 se však znění zákona výrazně mění, a to tak, že vlastníkem přípojky je nyní subjekt, který ji zaplatil. Jinými slovy, při prodeji pozemku či domu se vlastnictví nemění a vlastník je i nadále povinen o přípojku pečovat a také hradit případné opravy vodoměrné šachty.